Slide

“Hôm nay con tự hào là học sinh Ngôi Sao Hà Nội

Ngày mai Nhà trường tự hào về con

_________________________________________

QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC

TẦM NHÌN

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

BAN GIÁM HIỆU

BLĐ + BGH-11

NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

Hiệu trưởng

NGUYỄN HOÀNG LAN

Phó Hiệu trưởng

NGUYỄN ĐỨC HẢI

Phó Hiệu trưởng

KHUẤT THỊ THANH NHÀN

Phó Hiệu trưởng

CAO THỊ THU HƯƠNG

Phó Hiệu trưởng

TRẦN HOÀNG LIÊN

Thành viên BGH

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Thành viên BGH

AN THỊ THU HÀ

Thành viên BGH

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

GÓC PHỤ HUYNH