Slide

Những điểm đổi mới của Ngôi Sao Hà Nội trong năm học 2022 – 2023:

                   ·    Phát triển và đầu tư chương trình Tiếng Anh và Ngoại ngữ 2 Sử dụng đội ngũ Giáo viên người Nước ngoài là giáo viên cơ hữu giảng dạy tại nhà                   trường

           ·    Sử dụng đôi ngũ Giáo viên người Nước ngoài là giáo viên cơ hữu giảng dạy tại nhà trường

·    Chương trình trải nghiệm xuyên suốt thực tế, đa dạng hoạt động và tích hợp chương trình học chính khóa

·    Hợp tác chiến lược và toàn diện với Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về xây dựng chương trình, khảo thí và đào tạo phát triển đội ngũ

·    Tổ chức các câu lạc bộ phát triển môi trường tiếng cho tiếng Anh, các ngoại ngữ khác (Trung, Nhật, Hàn), các câu lạc bộ thể thao – nghệ thuật hướng tới đỉnh cao, câu lạc bộ tiếng Anh ngoài giờ do giáo viên bản ngữ đảm nhận…

·    Đưa các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động dạy và học, kiểm tra và đánh giá, quản lý, vận hành