Slide TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC WELCOME HANSERS NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngôi Sao Hà Nội trân trọng gửi tới các bậc phụ huynh bảng phí cấp Tiểu học & Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021:

BẢNG PHÍ KHỐI 1

BẢNG PHÍ KHỐI 2, 3, 4, 5

BẢNG PHÍ KHỐI 6

BẢNG PHÍ KHỐI 7, 8, 9