Slide TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC WELCOME HANSERS NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

BAN LÃNH ĐẠO

Nhà giáo Phạm Bích Ngà​
Người Sáng lập trường Liên cấp Tiểu học & THCS Chất lượng cao Ngôi Sao Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân
Giám đốc Điều Hành
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Wales

Ông Đỗ Văn Khôi
Giám đốc Vận Hành
Cử nhân ngành Marketing ĐH Kinh tế Quốc dân

BAN GIÁM HIỆU

Cô Nguyễn Thị Vân Trang
Hiệu Trưởng trường Liên cấp Tiểu học & THCS Chất lượng cao Ngôi Sao Hà Nội

Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô Trần Thị Thanh Vân

Phó Hiệu trưởng Khối Tiểu học
Thạc sĩ Quản lí Giáo dục Học viện Quản lí  Giáo dục

Cô Khuất Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng Khối Tiểu học 
Cử nhân Sư phạm Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô Đỗ Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng Khối Trung học cơ sở
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô Hoàng Kim Uyên

Phó Hiệu trưởng Khối Trung học cơ sở
Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Cô Bùi Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng Khối Trung học cơ sở
Thạc sĩ Quản lí Giáo dục Học viện Quản lí Giáo dục

KHỐI TIỂU HỌC

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

Tổ 4

Tổ 5

KHỐI THCS

Tổ Tự Nhiên 1

Tổ Tự Nhiên 2

Tổ Xã Hội

Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Khoa Học Công Nghệ

GIÁO VIÊN DẠY CHUYÊN

Thầy Nguyễn Văn Linh

Giáo viên Chuyên Toán
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên KHTN – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Nguyễn Tiến Trung

Giáo viên Chuyên Toán
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giáo viên Chuyên Toán
Thạc sĩ chuyên ngành Toán
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên KHTN – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Cô Nguyễn Thị Mai

Giáo viên Chuyên Vật lí
Tiến sĩ chuyên ngành Vật lí
Hiện đang công tác tại trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10 

Thầy Nguyễn Công Toản

Giáo viên Chuyên Vật lí
Tiến sĩ chuyên ngành Vật lí
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên KHTN – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Đỗ Trung Kiên

Giáo viên Chuyên Vật lí
Tiến sĩ chuyên ngành Vật lí
Hiện đang công tác tại trường Đại học KHTN – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giởi và luyện thi vào lớp 10

Cô Nguyễn Thúy Hằng

Giáo viên Chuyên Ngữ Văn
Cựu giáo viên trường THPT Chu Văn An
Giáo viên dạy giỏi Văn cấp  Quốc gia
Nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10  

Thầy Nguyễn Mạnh Hà

Giáo viên Chuyên Địa lí
Thạc sĩ chuyên ngành Địa lí
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Cô Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Chuyên Hóa
Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học
Hiện đang công tác tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Nguyễn Văn Quảng

Giáo viên Công nghệ
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Thầy Phạm Thanh Tùng

Giáo viên Chuyên Hóa
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Vũ Hải Nam

Giáo viên Chuyên Địa
Thạc sĩ chuyên ngành Địa lí
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội & Nhân Văn
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Trần Văn Năng

Giáo viên GDCD
Thạc sĩ Chính trị học
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Cô Đỗ Thị Thu Quyên

Giáo viên Chuyên Lịch sử
Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử
Hiện đang công tác tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Cô Cấn Thị Trang Duyên

Giáo viên Chuyên Anh
Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh
Hiện đang công tác tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Cô Nguyễn Thị Thúy Nga

Giáo viên Chuyên Anh
Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh
Hiện đang công tác tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Nguyễn Hoàng Giang

Giáo viên Chuyên Anh
Thạc sĩ chuyên ngành TESOL Đại học Victoria, Úc
Hiện đang công tác tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10

Thầy Đỗ Đức Thành

Giáo viên Toán Tiếng Anh & Khoa học Tiếng Anh
Tiến sĩ chuyên ngành Vật lí
Có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10