Skip to main content

Thư viện điện tử

Tên tài liệu Download
Bài báo của TS Hoàng Ngọc Anh - ThS Nguyễn Thị Mỵ - Trần Thị Bích Hồng
Bài báo đăng trên Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 8/2013 - tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỵ
Kế hoạch dạy học chuyên đề Kĩ thuật lớp 4
Điểm thi vào lớp 6 trường THCS ARCHIMEDES
Thiết kế và sử dụng hiệu quả giáo án dạy học tích cực điện tử trong môi trường SP tương tác
Hướng dẫn đăng ký thành viên thi giải toán Violympic
Hướng dẫn sử dụng phần mềm làm phim Windows Movie Maker
Thư viện điện tử
Thử nghiệm xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập nội dung so sánh và xếp thứ tự số trong món Toán ở Tiểu học 
Thiết kế và hướng dẫn giải một số bài tập Toán nhằm rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 2.  

Thư viện điện tử