THƯ NGỎ VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÍ CAM KẾT SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ INTERNET TRÁCH NHIỆM

26/11/2019 13:52
Chia sẻ qua:
Trong sự phát triển của xã hội, công nghệ và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất, trang bị cho các con học sinh kiến thức, kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai, nhà trường đã không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập thông qua việc trang bị hệ thống wifi phủ sóng toàn trường, hệ thống máy tính, ipad phục vụ cho học tập, nhiều tiết học sử dụng công nghệ tạo được hứng thú, phát triển tính chủ động, sáng tạo của các con học sinh.