Khoa học máy tính và lập trình

17/04/2019 09:48
Chia sẻ:

Học sinh được tiếp xúc với công nghệ thông tin ngay từ lớp 1. Chương trình Tin học phù hợp, hiệu quả giúp học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động, biết khai thác Internet thành thạo, an toàn. Học Lập trình Scratch, C++, IOT (ứng dụng Internet trong cuộc sống) để học sinh có công cụ theo kịp thời đại công nghệ 4.0.

Học Lập trình cùng thầy giáo Hồ Đắc Phương - Giảng viên trường Đại học Công nghệ