Kết quả Giải thi đấu thể thao dành cho học sinh Quận Thanh Xuân 2018

02/01/2019 18:58
Chia sẻ qua:
Học sinh trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội đã có một mùa giải thành công tại Giải thi đấu thể thao dành cho học sinh quận Thanh Xuân năm học 2018-2019
 
STT
Môn
Kết quả
Loại
Ghi chú
1
Bóng rổ nữ (TH)
Nhất
Đồng đội
 
2
Bóng rổ nam (TH)
Nhì
Đồng đội
 
3
Bóng rổ nữ (THCS)
Ba
Đồng đội
 
4
Bóng rổ nam (THCS)
Ba
Đồng đội
 
5
Điền kinh (TH+THCS)
Không
 
 
6
Bóng bàn (TH+THCS)
Nhì
Cá nhân
Đỗ Minh Khôi 5B0
Ba
Cá nhân
Bá Phúc 5A0
7
Taekwondo
Nhất
Đồng đội nữ
Võ Thuỳ Trang 5B0, Nguyễn Khánh, Lương Nguyệt Minh 5A0
Ba
Đồng đội nam
Nguyễn Quang Bình An 4B0, Hải Sơn 3A0, Nguyễn Minh Triết 2A2
Nhất
Cá nhân nữ
Phạm An An 6A1
Nhì
Cá nhân nữ
Võ Thuỳ Trang 5B0
8
Karate
Nhất
 
Trần Đức Trung 6A0
9
Cầu lông
Ba
Đơn nữ
Nguyễn Ngọc Khánh 4A2
Ba
Đôi nữ
Tạ Khánh Linh 4A3 + Nguyễn Ngọc Khánh 4A2
Nhì
Đôi nam nữ
Trần Duy An 5A1 + Tạ Khánh Linh 4A3
Nhì
Đôi nam nữ
Nguyễn Đức Nguyên 7A1 + Đàm Minh Châu 7A0
10
Đá cầu
Không
 
 
 
 
11
Cờ vua
Nhất
Ba
Ba
Nhất
Nhì
Ba
Ba
Nhất
Ba
Nhất
Nhì
Nhất
Ba
Nhất
Nhì
Ba
Đồng đội nam
Đồng đội nam
Đồng đội nam
Đồng đội nam
Đồng đội nữ
Đồng đội nữ
Đồng đội nữ
Đồng đội nữ
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
Cá nhân
8+9 tuổi
10+11 tuổi
12+13 tuổi
14+15 tuổi
7 tuổi
8+9 tuổi
10+11 tuổi
14+15 tuổi
Trần Minh Anh 2A0
Đỗ Nga Linh 9A0
Nguyễn Hà Minh Hương 9A0
Đặng Hải Sơn 3A0
Đinh Thanh Hải 3A0
Lại Đức Minh 8A1
Lã Hoàng Bách 8A01
Nhâm Ngọc Minh 8A0
12
Cờ tướng
Nhất
Đồng đội nam
12+13 tuổi
Nhì
Cá nhân
Nguyễn Trường Hải 4A0
Nhì
Cá nhân
Nguyễn Trọng Nhật Minh 7B02
Ba
Cá nhân
Nguyễn Hoàng 7B02
13
Võ cổ truyền
Ba
Đồng đội