Học Trực Tuyến Ngôi Sao Hà Nội

Giúp các bạn học sinh của Trường Ngôi Sao Hà Nội có thể làm bài thi, bài kiểm tra thông qua mạng Internet một cách dễ dàng

1. Trang E-learning dành cho các lớp Tiểu Học

2. Trang E-learning dành cho các lớp THCS

 

 

Ngày tháng

24/08/2018