Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

17/04/2019 09:50
Chia sẻ:

Kiến thức và kỹ năng được hình thành qua quá trình thực hành, trải nghiệm sẽ giúp học sinh tiếp cận tri thức mới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Chương trình ngoại khóa và “Trải nghiệm sáng tạo” với nhiều chủ đề phong phú được tổ chức hàng tháng chính là môi trường giúp học sinh được thực hành kỹ năng mềm, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng thuyết trình và mở rộng vốn hiểu biết xã hội.... Các hoạt động được thiết kế dựa trên nội dung bài học trong chương trình giảng dạy và nhu cầu thực tế của xã hội.