Skip to main content

Thông báo về việc Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp trường - Năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp trường - Năm học 2018 – 2019
Ban giám hiệu trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội xin trân trọng thông báo thời gian và địa điểm thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp trường năm học 2018-2019 của học sinh Khối Tiểu học và THCS như sau:
 
 
1. Thời gian, địa điểm thi cấp trường:
* Thời gian thi: 7h00-17h00 Ngày 01/12/2018 và 7h00- 8h00 ngày 2/12/2018
* Khung giờ thi:
- Khối lớp 3: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00
- Khối lớp 4: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00
- Khối lớp 5: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00
 
- Khối lớp 6: từ 13h30 đến 14h00 (thứ bảy) và từ 7h00- 8h00 (chủ nhật)
- Khối lớp 7: từ 14h30 đến 15h00 (thứ bảy)
- Khối lớp 8: từ 16h30 đến 17h00 (thứ bảy)
- Khối lớp 9: từ 15h30 đến 16h00 (thứ bảy)

* Địa điểm thi:  Phòng thực hành tin học (Tầng 2 và 6) – Trường liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội.
2. Đối tượng dự thi
          Điều kiện dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;
         Căn cứ theo kế hoạch tổ chức các vòng thi tự luyện, học sinh các khối lớp tự luyện thi ở nhà. Sau khi hoàn thành các vòng thi ở nhà (15 vòng), học sinh đăng ý với GVTA để dự thi cấp trường.
  • Lưu ý:
- Các con học sinh xem danh sách và có mặt tại phòng thi trước 30 phút.
- Khuyến khích các con học sinh mang theo tai nghe để chủ động sử dụng trong phòng thi
 
 
Thông báo của nhà trường
Tin tức - Sự kiện
Thông tin giáo dục
Tiêu điểm

Ngày tháng

29/11/2018

Chia sẻ :