Skip to main content

Danh sách Giáo viên

Danh sách Giáo viên

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔI SAO HÀ NỘI

STT
CHÂN DUNG
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
1
Nhà giáo
Nguyễn Thị Vân Trang
Chủ tịch HĐQT  
Hiệu trưởng
ĐH Sư phạm Hà Nội
2
TS. Nguyễn Văn Hòa
Thành viên HĐQT ĐH Sư phạm Hà Nội
3
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền
Cán bộ quản lý giỏi Tiểu học
cấp Quốc gia
Thành viên HĐQT
ĐH Quốc gia
4
ThS. Nguyễn Thúy Hằng
Thành viên HĐQT GV chuyên Toán Trường Hà Nội - Amtesdam
5 ThS. Nguyễn Thị Xuân Thân GV chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amtesdam ĐH Sư phạm Hà Nội
6
Bùi Thị Hoài Thanh
 
GV chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam ĐH Sư phạm Hà Nội
7
ThS. Khương Thu Cúc
GV chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam  ĐH Sư phạm Hà Nội
8
ThS. Nguyễn Thị Mỵ
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
9 Trương Thúy Hà GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
10 Cát Thị Lợi GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
11 Củng Thị Vân Hà GV Chủ nhiệm
ĐH Sư phạm 
Thái Nguyên
12
Trương Thị Thanh Bình
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
14 Nguyễn Thị Lan GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
15 Trần Hoàng Liên GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
16 Vũ Thu Lan GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
17 Vũ Thị Hương GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
18 ThS. Vũ Văn Tám GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
19
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
21 Nguyễn Thị Lương GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
22 ThS. Nguyễn Thị Dung GV Chủ nhiệm
ĐH Sư phạm Hà Nội
23 Trần Thị Phương GV Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ
ĐH Quốc gia Hà Nội
24 Bùi Thị Việt Hiếu GV Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ
ĐH Quốc gia Hà Nội
25 Nguyễn Thị Thanh Nga GV Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ
ĐH Quốc gia Hà Nội
26 Trần Thị Hà GV Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ
ĐH Quốc gia Hà Nội
27 Nguyễn Thị Phượng GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
28 Hoàng Hạnh Yến GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
29 Nguyễn Thị Trang GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
30 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung  GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
31   
ThS. Hoàng Ngọc Ân
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
32
Nguyễn Thị Ánh Vân 
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
33
Trịnh Huy Hoài Đức 
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
34
Khuất Thị Thanh Nhàn 
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
35  
ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu
GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
36 Lê Thanh Tâm GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
37   ThS. Lê Thanh Hà GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
38  Nguyễn Xuân Phượng GV Chủ nhiệm CĐ Sư phạm Hà Nội
39 Phạm Thị Nga GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
40 Đỗ Thị Phượng GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
41 Nguyễn Xuân Thu GV Chủ nhiệm CĐ Sư phạm Hà Nội
42 Vũ Thị Dung GV Chủ nhiệm ĐH Sư phạm Hà Nội
43 Nguyễn Thị Phương Dung GV Toán ĐH Sư phạm Hà Nội
44 Vũ Ngọc Linh GV Toán ĐH Sư phạm Hà Nội
45 Nguyễn Thị Trang GV Toán ĐH Sư phạm Hà Nội
46 ThS. Đoàn Thị Thanh Huyền GV Tin ĐH Sư phạm Hà Nội
47 Bùi Quyết Thắng GV Mỹ thuật
ĐH Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương
48 Nguyễn Thị Nga GV Mỹ thuật
ĐH Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương
49 Nguyễn Chí Công GV Thể chất ĐH Sư phạm Hà Nội
50 Nguyễn Ngọc Mai GV Thể chất
ĐH Sư phạm Hà Nội
51 Lê Anh Tân GV Thể chất
ĐH Sư phạm Hà Nội
52 Vi Văn Quân GV Thể chất
ĐH Sư phạm Hà Nội
 
Cán bộ công nhân viên
Thông tin cần quan tâm

Ngày tháng

23/03/2012

Chia sẻ :