Danh sách giáo viên

Danh sách giáo viên

DANH SÁCH CÁN BỘ-GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔI SAO HÀ NỘI

STT
 
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
1
Nhà giáo
Nguyễn Thị 
Vân Trang
Chủ tịch HĐQT  Hiệu trưởng
Đại học SPHN
2
TS. Nguyễn
Văn Hòa
Thành viên HĐQT Đại học SPHN
3
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền
Cán bộ quản lý giỏi Tiểu học
cấp Quốc gia
Thành viên HĐQT
Đại học
Quốc gia
4
Ths. Nguyễn
Thúy Hằng
Thành viên HĐQT GV chuyên toán Trường Hà Nội Amtesdam
5 Ths. Nguyễn Thị Xuân Thân GV chuyên văn Trường THPT chuyên Hà Nội Amtesdam Đại học SPHN
6
Ths. Cao 
Vân Oanh 
GV chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam Đại học SPHN
7
Ths. Khương
Thu Cúc
GV chuyên Văn trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam  Đại học SPHN
8
Ths. Nguyễn
Thị Mỵ
GVCN Đại học SPHN
9 Trương Thúy Hà GVCN Đại học SPHN
10 Cát Thị Lợi GVCN Đại học SPHN
11 Củng Thị Vân Hà GVCN
Đại học
SP Thái Nguyên
12
Trương Thị
Thanh Bình
GVCN Đại học SPHN
13 Hà Mai Thanh GVCN Đại học SPHN
14 Nguyễn Thị Lan GVCN Đại học SPHN
15 Trần Hoàng Liên GVCN Đại học SPHN
16 Vũ Thu Lan GVCN Đại học SPHN
17 Vũ Thi Hương GVCN Đại học SPHN
18 Ths. Vũ Văn Tám GVCN ĐHSP Hà Nội
19
Ths. Nguyễn Thị Hương Giang
GVCN ĐHSP Hà Nội
20 Phạm Ánh Hồng GVCN Đại học SPHN
21 Nguyễn Chí Công GV thể dục Đại học SPHN
22 Nguyễn Cẩm Vân GV mỹ thuật
Đại học
Mỹ thuật
Việt Nam
23 Trần Thị Phương GV Tiếng Anh ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội
24 Vũ Thị Hường GVCN ĐHSP Hà Nội
25 Nguyễn Thị Phượng GVCN ĐHSP Hà Nội
26 Hoàng Hạnh Yến GVCN ĐHSP Hà Nội
27 Nguyễn Thị Trang GVCN ĐHSP Hà Nội
28 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung  GVCN ĐHSP Hà Nội
29   
Ths. Hoàng
Ngọc Ân
GVCN Đại học SPHN
30
Nguyễn Thị 
Ánh Vân 
GVCN Đại học SPHN
31
Trịnh Huy
Hoài Đức 
GV Toán  Đại học SPHN
32
Khuất Thị 
Thanh Nhàn 
GV Văn Đại học SPHN
33   
Ths. Nguyễn
Thị Dung 
GV Văn Đại học SPHN
34
Ths. Lê Thị
Hương Giang 
GV Toán Đại học SPHN
35     Ths. Đoàn Thị Thanh Huyền  GV Tin Đại học SPHN
36 Nguyễn Thị Lương  GV Văn  Đại học SPHN
 
Cán bộ công nhân viên