Skip to main content

Cách thức thi Vòng chung kết - Cuộc thi Spelling Contest 2018

Cách thức thi Vòng chung kết - Cuộc thi Spelling Contest 2018
Vào sáng ngày 12/12/2018 tới đây sẽ chính thức diễn ra Vòng chung kết cuộc thi Spelling Contest 2018 của Khối Trung học học Cơ sở Ngôi Sao Hà Nội. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu về cách thức tham gia Vòng chung kết như sau:
 
1. Thời gian thi: 8.30- 11.50 Thứ Tư, ngày 12/12/2018
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Trường Ngôi Sao Hà Nội
 
3. Cách thức thi vòng Chung kết:
- Vòng 1: ĐỐI MẶT
* Thí sinh thi theo cặp ngẫu nhiên do MC bốc thăm; nếu số thí sinh là lẻ, thí sinh cuối sẽ được ghép chung. Thứ tự cặp thi chính là thứ tự gói câu hỏi Vòng 1.
Ví dụ: hai thí sinh được bốc thăm thi cặp đầu tiên sẽ thi gói câu hỏi số 01 trong bộ gói câu hỏi Vòng 1
 
* Giám khảo đọc lần lượt định nghĩa của 3 từ trong gói câu hỏi của thí sinh. Sau đó, thí sinh đoán từ, bấm chuông và trả lời.  Thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ đọc từ, đánh vần từ đó, sau đó đọc hoàn chỉnh từ đó.
 
Ví dụ: “You can see this woman on TV or in films”, thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời, sau đó đọc “ACTRESS” - “ A-C-T-R-E-S-S” – “ACTRESS”. Nếu thí sinh đầu tiên trả lời sai, thí sinh còn lại có quyền trả lời; nếu vẫn sai, sẽ được nghe định nghĩa của từ tiếp theo. Với mỗi từ, các thí sinh được trả lời duy nhất 1 lần, không được chuyển quyền trả lời.
 
* Thí sinh trả lời đúng nhiều từ hơn sẽ vào Vòng 2 – Về đích và được di chuyển đến khu vực những thí sinh thi vòng Về đích. Nếu sau khi kết thúc vòng thi, 2 thí sinh có kết quả bằng nhau thì cả 2 sẽ tham gia câu hỏi phụ. Thí sinh đánh vần đúng sẽ vào vòng tiếp theo. Nếu sau 2 câu hỏi cả 2 thí sinh không ghi được điểm nào thì cả 2 thí sinh đều bị loại.
 
Vòng 2: VỀ ĐÍCH
 
* Thí sinh bốc thăm số thứ tự thi, đồng thời là số thứ tự gói câu hỏi của Vòng 2 - Về đích. Mỗi gói câu hỏi bao gồm 30 từ vựng. Trong vòng 90 giây, thí sinh nghe giám khảo đọc từng từ vựng, thí sinh đọc từ, đánh vần và đọc lại từ liên tiếp.
 
* Thí sinh trả lời nhanh và đánh vần được nhiều từ nhất sẽ chiến thắng. Thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu bỏ qua hoặc không trả lời đúng 3 lần liên tiếp. Trường hợp không thí sinh nào qua được vòng hoặc thí sinh có số điểm bằng nhau, thí sinh sẽ bốc thăm gói câu hỏi mới và thi lại theo thể lệ Vòng 2 - Về đích.
Dưới đây là danh sách thí sinh vào Vòng chung kết (Danh sách chỉ xem được trên máy vi tính. Quý độc giả vui lòng kéo thanh cuộn bên phải để xem chi tiết)
 
KHỐI 6
 
 
 
KHỐI 7
 
 
 
Thông tin giáo dục
Tiêu điểm

Ngày tháng

06/11/2018

Chia sẻ :