Chương trìn trại hè Hanoi Star Camp tháng 7/2018 (Khối THCS)

18/04/2019 10:54
Chia sẻ:

Chương trình được thiết kế với những hoạt động học tập thông qua trải nghiệm, thực hiện Dự án bao gồm các chương trình Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt, Lập trình, Nghệ thuật, Thể thao, chương trình nền tảng "7 thói quen" và đặc biệt là Trại hè Kỹ năng.

Trại hè Kỹ năng trong 1 tuần được thiết kế với bối cảnh là câu chuyện về những người dân bộ tộc Obabumabama, bao gồm một chuỗi các hoạt động về văn hoá, khoa học, môi trường và thể chất giúp các con học sinh khám phá bản thân, tìm hiểu môi trường, học những kỹ năng sinh tồn và xây dựng kỹ năng làm việc nhóm để trở thành những cá nhân có trách nhiệm và hiểu biết trong cộng đồng.

* Thời gian: Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 27/7/2018 

* Địa điểm: Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội

* Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (năm học 2018 - 2019)

* Chi phí bao gồm: Học phí, tiền ăn, tài liệu học tập, hoạt động trải nghiệm, trại hè kỹ năng:

  • Khối 6: 6.000.000đ/học sinh
  • Khối 7, 8: 5.600.000đ/học sinh
  • Khối 9: 3.700.000đ/học sinh