Skip to main content

Bài giảng điện tử

Thể loại Tiêu đề Download Tác giả Ngày
Bài giảng Kĩ thuật 4: Thêu móc xích Cô Trương Thị Thanh Bình - GVCN lớp 4A1 09/01/2014
Bài giảng Lịch sử 4: Nhà Trần và việc đắp đê Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Âm nhạc 5: Ôn tập bài Hát mừng- Tập đọc nhạc số 5 Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Âm nhạc 2: Ôn tập bài Trên con đường tới trường Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Tập đọc 4: Bốn anh tài Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng TN&XH lớp 2: Một số loài sống dưới nước Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Âm nhạc 1: Học hát Đi tới trường Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Địa lí 5: Châu Đại dương và Châu Nam cực Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Tiếng Việt 5- LT&C: Quan hệ từ Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013
Bài giảng Tiếng Việt 3- Tập đọc: Tiếng ru Sở GD&ĐT Khánh Hòa 08/06/2013